102

Bạn có biết, Thầy phong thủy hiện đại làm gì?

Phong thủy hiện đại là sự hòa hợp giữa con người và môi trường sống. Phong thủy là một bộ môn nhằm giúp con người sống hòa hợp với môi trường xung quanh. Nhưng đối với ngay cả những người Trung Hoa chính gốc, phong thủy vẫn là một cái gì đó mơ hồ, huyễn hoặc. ... Xem thêm Bạn có biết, Thầy phong thủy hiện đại làm gì?