102

Nhân viên Kinh Doanh: 12 nguyên tắc đạo đức

Hãy bắt đầu với định nghĩa cơ bản: Nguyên tắc đạo đức là tiêu chuẩn đúng và sai phổ quát quy định các loại hành vi mà một công ty hoặc người có đạo đức nên và không nên thực hiện. Những nguyên tắc này cung cấp hướng dẫn để đưa ra quyết định nhưng cũng thiết lập các tiêu chí mà những quyết định của bạn sẽ được những người khác đánh giá.   ... Xem thêm Nhân viên Kinh Doanh: 12 nguyên tắc đạo đức
102

20 điều mà bạn không nên tiếp tục làm với bản thân

Cuộc sống như dòng nước cuốn trôi mãi không ngừng, hãy biết trân quý giây phút hiện tại, trân quý bản thân mình. Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới.     ... Xem thêm 20 điều mà bạn không nên tiếp tục làm với bản thân